HEYECANLI REKABET İÇİN
BEKLİYORUZ!
SPAC Verimlilik Akademisi

Yalın 6 Sigma Proje Paylaşım Etkinliği

DEĞERLENDİRME SONUÇLARI

Yalın 6 Sigma bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve firmalar arasında bilgi-tecrübe paylaşımlarının artması, verimlilik, kalite, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, vb. konularda yürütülen projelerin sağladığı yararların tanıtılmasını ve yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak için sizlerin değerli projelerine konferansımızda yer vermekten mutluluk duyuyor; başvuran, seçilen ve kazananlar da dahil tüm proje sahiplerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.

YAYILIM KATEGORİSİ

ENDEL ŞİRKETLER GRUBU :  ESİS
GÜRİŞ SANAYİ GRUBU :  SÜREKLİ İYİLEŞTİRME METODOLOJİSİNİN GELİŞİMİ
MAXION İNCİ GRUBU :  TÜRKİYE OPERASYONLARI Y6S UYGULAMALARI

6 SİGMA KATEGORİSİ

ÇİMENTAŞ :  3 NOLU DÖNER FIRINDA FARİN BESLEME KST SS'İN DÜŞÜRÜLMESİ
GÜRİŞ SANAYİ GRUBU :  FANHUB ISKARTA AZALTMA PROJESİ (DÖKTAŞ)
MAXION İNCİ GRUBU :  YENİ DÖKÜM METODLARI VE OTOMASYONLARI (ALÜMİNYUM)
TOROS TARIM :  KATI TERMİNAL YAKIT TÜKETİMLERİNİN AZALTILMASI

YALIN KATEGORİSİ

ENDEL ŞİRKETLER GRUBU :  ACOOL YENİ PERSONEL ADAPTASYON SÜRECİ (KABEL)
NOVAMED :  SÜRDÜRÜLEBİLİR 5S
PERFEKTÜP :  RENK MONTAJ SÜRESİNİN AZALTILMASI
TOROS TARIM :  PC-105 ELEVATÖRÜ DURUŞLARIN AZALTILMASI KAİZENİ

Davet Ediyoruz

Y6S Proje Paylaşımları Etkinliği'nin Amacı: Yalın 6 Sigma bilincinin ülke çapında yaygınlaştırılması ve firmalar arasında bilgi-tecrübe paylaşımlarının artması, verimlilik, kalite, sürekli iyileştirme, operasyonel mükemmellik, vb. konularda yürütülen ve/veya yürütülmüş projelerin sağladığı yararların tanıtılması, ilaveten yeni projelerin teşvik edilmesini sağlamak için sizlerin değerli projelerine konferansımızda yer vermekten mutluluk duyarız.

Saygılarımızla,
S.P.A.C. Verimlilik Akademisi


PROJE KATEGORİLERİ

Yayılım Kategorisi

İşletme içerisinde sürekli iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin etkin ve sürdürülebilir şekilde tasarlanıp işletildiğinin incelenmesi amacıyla firma yayılım yöntemlerine odaklanmaktadır. Sistem, organizasyon, gelişim-değişim kültürü ve geleceğe yönelik projeleri kapsamaktadır. Proje önerinizin aşağıdaki konuları içermesi beklenmektedir:

 • OpExSys Takımları
 • Sistem-Süreç Yaklaşımları
 • Proje Takip ve Yönetim Sistemleri
 • Kültürel Dönüşüm - Yetkinlik Gelişim Programları
 • Birden Fazla Alana Çözüm Sağlayan Uygulamalar

Yalın Kategorisi

İşletmenin sunduğu ürün veya hizmetlerinin kalitesine, süreç performansına, ham madde, malzeme, enerji, öz sermaye ve insan kaynaklarının verimliliğine odaklanarak; karlılığı artırmaya, maliyetleri azaltmaya, çalışma yaşamının kalitesini iyileştirmeyeyönelik projeleri kapsamaktadır. Proje konularınız aşağıdaki konuları içerebilir:

 • 5S Projeleri
 • Majör (Kobetsu), 3M veya TIE Kaizen
 • İş Dengeleme Projeleri
 • Poka-Yoke, Jidoka, Kanban Projeleri
 • TPM Projeleri

6 Sigma Kategorisi

İşletmenin süreç iyileştirme çalışmalarında etkinliğini artırma, süreç problemlerini çözme, problemleri TÖİAK yaklaşımıyla çözümleme, müşteri ihtiyaçlarını kusursuza yakın karşılama hedeflerine odaklanan, organizasyonun karlılık ve rekabet gayretine yönelik projeleri kapsamaktadır. Proje konularınız aşağıdaki konuları içerebilir:

 • TÖAİK Metodolojisi Uygulanmış Projeler
 • Kronikleşmiş Kalite Problemleri
 • Deney Tasarımı Projeleri
 • Çoklu Çıktı Optimizasyon Projeleri
 • Yeterlilik Projeleri

Başvuru ve Şartlar

 • Başvurular 01 Haziran - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında kabul edilecektir.
 • Katılmak istediğiniz projeler bulut.sakrucu@spac.com.tr adresine gönderilecektir.
 • Firmalar yayılım kategorisinde 1, diğer kategorilerde sınırsız proje başvurusu yapabilecektir.
 • Her proje, başvurulan kategori içerisinde değerlendirilecek olup, aynı projenin ikinci bir kategoride değerlendirmesi yapılmayacaktır.
 • Proje başvuru sunumlarının maksimum 15 sayfa olması ve EK-1’de (indirmek için tıklayınız) yer alan kategori şablonuna uygun yazılması gerekmektedir.

Değerlendirme ve Ödül Sistematiği

 • Değerlendirme belirlenen tarih aralığında 3 kişilik jüri tarafından gerçekleştirilecektir.
  • Akın POLAT / Genel Müdür / SPAC Danışmanlık
  • Prof. Dr. Gülser KÖKSAL / Akademisyen / ODTÜ
  • Misafir Değerlendirici / Bağımsız Kuruluş
 • Değerlendirme kriterleri için EK-2’yi (indirmek için tıklayınız) inceleyebilirsiniz.
 • Etkinliğin temel amacı proje ekiplerinin motivasyonu ve problem çözme konsantrasyonunu artırmak olup Yayılım, Yalın ve 6 Sigma kategorilerinin en iyi projesine 500 USD hediye çeki ve Y6S En İyi Proje Uygulaması Plaketi verilecektir.
 • Katılım sağlayan tüm proje ekiplerine konferans esnasında Y6S En İyi Uygulamalar Katılım Sertifikası verilecektir.